บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
224 หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
224 Moo 14 T. Maefex Mai A. Sansai Chaingmai Thailand
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ , วันนักขัตฤกษ์
โทร. 053-848266 แฟ็กซ์ 053- 877033